به موجب این ضمانت نامه از تاریخ صدور به مدت 24 ماه تمامی موارد خرابی چمدان مثل چرخ،دسته حمل و ترولی ،خرابی قفل،پارگی و دوخت ، فریم ،ترمیم شکستگی چمدان هارد شامل گارانتی میگردد