کیف حسام مرکز خدمات مجاز بعد از فروش چمدان های دلسی در ایران در ایران می باشد که تمامی خدمات تعمییر و گارانتی مربوط به این شرکت را به صورت مجاز انجام میدهد جهت اطلاعات بیشتر با تلفن مرکز مشتریان کیف حسام داخلی 2 تماس بگیرید