مقایسه محصولات


ابعاد
بزرگ: 80*47*32 سانتی متر- سایز متوسط: 70*43*28 سانتی متر- سایز کوچک: 60*37*23 سانتی متر - سایز دستی 32*22*15 سانتی متر