چمدان کارلتون


شرکت انگلیسی کارلتون در سال 1976 تاسیس گردید.این شرکت با 40سال عملکرد موفقیت امیز به یکی از برجسته ترین تولید کنندگان صنعت چمدان تبدیل شده است.