مقایسه محصولات


ابعاد
بزرگ : 77*53*30 متوسط: 67*45*27 کوچک:55*40*20
---
وزن
بزرگ : 4400 گرم متوسط :3500گرم کوچک :2600 گرم
---