مقایسه محصولات


ابعاد
ابعاد سایز بزرگ 74*45*30 سانتی متر و وزن آن4/300kg ابعاد سایز متوسط 63*41*27 سانتی متر و وزن آن 3 kg ابعاد سایز کوچک 52*34*22 سانتی متر و وزن آن 2 kg