به موجب این بیمه نامه کالای شما دارای یک سال ضمانت خدمات ، قطعات ، تعمیر و تعویض دسته حمل و ترولی ، تعمیر و تعویض زیپ ، تعمیر پارگی کالا ، تعویض و تعمیر قفل و قطعات مصرفی ، تعمیر شکستگی چمدان های هارد می باشد فقط کافی است که با خرید این بیمه نامه تضمین خرابی چمدان خود را فراهم کنید و یا خیالی اسوده به سفر بروید.


خرید بیمه نامه